malgrupper/press
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Kvarkens naturskola önskar finsk partner och nya uteklassrum

10.08.2017 kl. 12:00
Kvarkens naturskola firar idag sitt tioårsjubileum. Tiotusen barn har redan tagit del av miljö- och utomhuspedagogiken. Alla skolor och nästa alla svenskspråkiga daghem i regionen har medverkat i minst en naturskoldag. Nu hoppas Natur och Miljö att någon skulle ta ansvar för att bygga upp motsvarande verksamhet på finska i regionen.

–Beslutet att grunda en ny naturskola togs i samma veva som Kvarken fick sin världsarvsstatus, minns Tom Gullberg som var förbundsordförande på den tiden. Nu, efter tio år, kan jag med glädje konstatera att vår dröm har förverkligats.

Kvarkens naturskola har idag två lärare. På årsnivå drar de tillsammans omkring 150 naturskoldagar för grupper om högst 25 barn.

–Vi riktar oss i första hand till svenska daghem och skolor från Vörå i norr till Kristinestad i söder, berättar Maria Svens som jobbat på naturskolan sedan år 2014. De senaste åren har vi också framgångsrikt prövat koncept för svenskaundervisning för grupper från finska skolor, men vi kan inte svara på hela efterfrågan från de finskspråkiga skolorna med våra nuvarande resurser, konstaterar Svens.

Natur och Miljö hoppas nu att någon finskspråkig aktör skall inspireras av Kvarkens naturskolas tioårsjubileum och dra igång egen verksamhet i regionen. Natur och Miljö har kunnat driva och utveckla Kvarkens naturskola tack vare generösa stöd från fonder och stiftelser, bl.a. R. Erik och Bror Serlachius Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenskösterbottniska samfundet samt Aktiastiftelserna i Vasa och Korsholm. På sikt hoppas Kvarkens naturskola att kommunerna skall satsa ännu mer på uteundervisning. Vasa stad har varit en föreångare: Alla elever i åk 4 i svenska skolor har redan i flera års tid deltagit i fadderklassverksamheten.

Natur och Miljö vädjar också till kommunerna att de skall bevara naturen nära daghem och skolor, där de flesta naturskoldagarna genomförs.

–Vi har förvisso också uteklassrum på områden som ägs av Forststyrelsen, men för många grupper blir bussresorna ut till dem för dyra, konstaterar Svens. En större del av undervisningen i skolor och daghem kunde ske utomhus. Det är viktigt att barn får ett nyfiket, positivt och personligt förhållande till naturen. Skolans och daghemmets betydelse för barns naturvistelse blir allt större i takt med att de spenderar mindre tid utomhus under fritiden. Dessutom är naturen en bra miljö för lärande, ändamålsenlig för ämnesintegrerad undervisning som är aktuellt i dag.

Enligt förslaget till ny landskapsförvaltning skall ansvaret för utveckling och främjande av miljöfostran höra till landskapens uppgifter från och med år 2019. Landskapsdirektör Kaj Suomela tycker att det är viktigt att ta vara på möjligheten att lära ut miljömedvetenhet på ett lekfullt sätt.

–Landskapets ansvar för miljöfrågor ökar i framtiden, och barnen är framtidens österbottningar. Naturskolan lär dem mer om miljön och naturen här i deras eget landskap, och när de får lära sig genom lek kommer de ihåg vad de lärt sig, säger Kaj Suomela.

 

Mera information

Maria Svens, 045 3296220

Tom Gullberg, 040 5135752

Kaj Suomela, 050 3128650