malgrupper/medlem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Transporter

Vi ordnar gemensam transport från Vasa. Till Vasa kan du komma med t.ex. tåg (www.vr.fi) eller buss (www.matkahuolto.fi).

Vi erbjuder två busstransporter från Vasa resecentrum (järnvägs- och busstation) till Solf Gästgivargård: På lördag kl. 11.10 och kl. 13.40.

Meddela på anmälningsblanketten om du behöver transport.

På söndag efter att förbundskongressen avslutats kör bussen från Solf till Vasa resecentrum. Man hinner till tåget som avgår kl. 16.24.

Busstransporterna ingår i deltagaravgiften för veckoslutet (30 euro).

Platsen

 

Förbundsmötet ordnas på Solf Gästgivargård. Den ligger centralt belägen i Solf kyrkby i Korsholm, bara ca 17 km från Vasa centrum. I närheten ligger bland annat Söderfjärdens meteoritkrater och Stundars hembygsmuseum.

Solf Gästgivargårds huvudbyggnad är uppförd år 1890. På gårdstunet finns också en gammal bod och ett loft. Adressen är Solfvägen 199, Korsholm. Det går bilväg ända fram.

Bekanta dig med Solf Gästgivargård här.

Natur och Miljö har reserverat övernattningsmöjligheter för natten mellan lördag och söndag på Solf Gästgivargård. Sovplatser finns inne i huvudbyggnaden och i gårdsbyggnaderna.

Övernattningen kostar 20 euro/person. 

Mat

I deltagaravgiften 30 euro ingår lunch på lördag och söndag, lördagens kaffepaus och middag. För dem som övernattar ordnas kvällsbit på lördag kväll samt frukost på söndag.

Barnprogram

Kvarkens naturskola ordnar aktiviteter i naturen för barn i åldern 5–12 år under mötesförhandlingarna (lördag em, söndag fm och em). Förhandsanmälan behövs. Deltagaravgiften för barn över 5 år är 30 euro för hela veckoslutet. Avgift för logi (20 euro) tillkommer. Barn under 5 år får delta och övernatta gratis, men för dem ordnas inget skilt program.

Beaktande av coronaepidemin

Natur och Miljö utgår i nuläget från att förbundskongressen kan hållas vid den planerade tidpunkten. Coronaepidemin och de begränsningar som regeringen infört väcker förståeligt nog frågor kring hur mötet kan hållas på ett tryggt och stadgeenligt sätt. Vi arbetar för tillfället med att hitta svar på dessa frågor.

Ändringar i programmet har redan gjorts – festmiddagen på lördag kväll ordnas t.ex. inte, logi ordnas endast mellan lördag och söndag och förbundskongressens beslutsärenden koncentreras till söndagen.

Specialarrangemang för att minska risken för smittospridning under förbundskongressen utreds aktivt och information om dem publiceras inom kort. Natur och Miljö följer med hur coronaläget utvecklas och följer myndigheternas anvisningar.

Deltagare uppmanas att trots läget anmäla sig till förbundskongressen. Anmälan betraktas i detta skede som preliminär. Vi kontaktar de anmälda per e-post i slutet av maj och ber dem att bekräfta sitt deltagande. Anmälan blir bindande först efter att vi mottagit bekräftelsen.

Anmäl dig senast 28.5.2020 här

Välkommen på förbundskongress i Korsholm 13-14 juni 2020

Natur och Miljö är 50 år ung och står igen vid ett vägskäl. Det är dags att staka ut riktningen för de kommande tre åren. Medlemmarna samlas till stadgeenlig förbundskongress för att bl.a. välja förbundsordförande och godkänna en treårsplan för åren 2021–2023.

Ändringar i programmet orsakade av coronaepidemin: Programmet inleds senare (kl. 12) på lördagen, festmiddagen på lördag kväll ordnas inte, logi erbjuds endast mellan lördag och söndag, förbundskongressens beslutsärenden koncentreras till söndagen. Se det ändrade programmet nedan.

Specialarrangemang för att minska risken för smittospridning utreds och information om dem publiceras inom kort. Deltagare uppmanas att trots läget anmäla sig till förbundskongressen. Anmälan betraktas som preliminär fram till slutet av maj, då de anmälda ombeds att bekräfta sitt deltagande. (Uppdaterad 27.3.2020)

 

Lördag 13 juni

11.10 Avfärd med buss från Vasa (även 13:40 - se transporter)

12.00 Lunch på Solf Gästgivargård

13.00 Valbart program* - OBS! Ändrad tid

          - exkursion längs Stundars vandringsled

          - familjepaddling

15.30 Kaffepaus

16.00 Förbundskongressen öppnas, presentationer – OBS! Ändrad tid

          - deltagarna presenterar sig

          - personalen informerar om förbundets verksamhet

          - presentation av förslaget till treårsplan

17.30 Middag – OBS! Middagen ersätter den planerade festmiddagen, som ordnas vid ett senare tillfälle i höst.

18.15 Workshoppar och gruppdiskussioner – OBS! Ändrad tid

20.00 Fri samvaro, kvällsbit, bastu

 

Söndag 14 juni

7.00 Fågelskådning för morgonpigga

8.00  Morgonmål

9.00  Förbundskongress, beslutsärenden

12.00 Lunchpaus

13.00 Förbundskongress, beslutsärenden fortsätter

15.30 Mötet avslutas och buss avgår till Vasa

 

Välj mellan tre olika programpunkter på lördag förmiddag:  

Exkursion längs Stundars vandringsled

Vi samlas på parkeringsplatsen till Stundars friluftsmuseum i Solf. Under den guidade exkursionen besöker vi Söderfjärdens fågeltorn, pumphuset och Stundarsbyn. Vandringsleden är ca 7 km lång, men det är också möjligt att gå en kortare rutt. Bekanta dig med Stundars vandringsled här.

Familjepaddling

Mer information om utfärden publiceras inom kort.

 

På lördag eftermiddag och söndag är det dags för mötesförhandlingar, bekanta dig med dem här (länken öppnar 9 april).

Motionera mera!

Du kan påverka genom att lämna in en motion. Deadline enligt stadgarna två månader före mötet, men styrelsen tar emot motioner ända till den 4 maj.

Förtjänsttecken

Under veckoslutet utdelas Natur och Miljös förtjänsttecken i silver åt en eller flera personer som utfört en betydande ideell insats för naturskydd och miljövård inom Natur och Miljö. Styrelsen tar emot nomineringar till förjänsttecknet fram till den 4 maj.
 
 

* Exkursionen längs Stundars vandringsled är avgiftsfri, medan familjepaddlingen har en deltagaravgift på 15 euro. Förhandsanmälan behövs.

Anmäl dig senast 28.5.2020 här.

 

Vad som händer i Natur och Miljö

Lördag
13.6
12:00

Förbundskongress 2020

Solf Gästgivargård