malgrupper/larare/naturskolan_uttern/program/naturskolklass
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Kontakt

 

Pia Bäckman                  Julia Scheinin
Naturskollärare               Naturskollärare
050 462 9947                 045 8804480
​Naturskoldagar,           ​Lägerskolor,
naturskolklasser,
        FRESHABIT LIFE IP (EU)
fortbildning   


fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå


Frågor gällande fakturering kan riktas till kansliet i Helsingfors: 

(09) 6122 290, kansliet( at )naturochmiljo.fi 

Våra naturskolklasser 2017-2018

Billnäs skola åk 3-4


Bobäcks skola åk 3

 

Degerby skola åk 3 och 4

 

Hoplaxskolan 3A och 3B

 

Sjundeå svenska skola åk 4

 

Snappertuna skola åk 3-4

 

Svartå skola åk 3-4


Västankvarn skola åk 3-4

 

Smakprov från naturskolklassernas (åk 3-4) höstprogram

 

 

 

Naturskolklassverksamhet för åk 3-4

 

Upptäck naturen under alla olika årstider! Som naturskolklass blir både elever och lärare bekanta med naturen som lärmiljö samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten. Gruppen får positiva gemensamma upplevelser som ni kan bygga vidare på i klassrummet. Dessutom får du som lärare inspiration och utomhuspedagogiska verktyg till ditt arbete. Undervisningen sker i världens största klassrum – utomhus. Ett år som naturskolklass innefattar fyra naturskoldagar.

 

Alla fyra naturskoldagar kan ordnas i skolans/förskolans närmiljö. Alternativt kan en eller flera av dagarna vara en utflykt med buss till något av naturskolans uteklassrum. För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever per naturskollärare. 

 

Programmet:

Höstens hörnstenar i september (4-5h)
Vinterfåglar och fågelmatning eller Människan och miljön i november (3-4h)
Vinterns viktiga vila i februari (3h)
Vårens vaknande värme i maj (4-5h)

 

Målsättningarna är att:

• stöda och komplettera undervisningen i skolan
• ge positiva upplevelser utomhus för både elever och lärare
• visa er möjligheterna i er egen näromgivning
• ge läraren inspiration och nya idéer
• ge läraren verktyg för fortsatt arbete
• få elever och lärare att trivas och ha det roligt utomhus!

 

Ta kontakt med oss på naturskolan om du vill veta mera eller gå till anmälningar för att boka in din grupp.

 

Kurre Ekorre bjuder in förskolor att bli naturskolklasser

Nu kan du anmäla din förskolgrupp som naturskolklass. Vi bygger ekorrbon och samlar in höstdofter. Vi letar efter sovande ting och lyssnar till läten i den tysta vinterskogen. Vi blir spårdetektiver och tar reda på vem som har rört sig i skogen. På våren letar vi efter vårtecken och kikar in i småkrypens värld.

 

Som naturskolklass träffar ni Kurre totlat fyra gånger under läsåret: i september, november, februari och april. En naturskoldag tar ca 2,5 timmar. Före och efter varje naturskoldag får gruppen brev av Kurre med roliga tips om vad som finns att upptäcka i naturen just då. Programmet är planerat utgående från förskolornas läroplansmål och leds av naturskolläraren.