malgrupper/larare/naturskolan_uttern/program
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Kontakt

 

Pia Bäckman                  Julia Scheinin
Naturskollärare               Naturskollärare
050 462 9947                 045 8804480
Naturskoldagar,           ​Lägerskolor,
naturskolklasser,         FRESHABIT LIFE IP (EU)
fortbildning


fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå


Frågor gällande fakturering kan riktas till kansliet i Helsingfors: 

(09) 6122 290, kansliet( at )naturochmiljo.fi 

Vad vi gör

 

Med vår uteundervisning vill vi erbjuda ett konkret och praktiskt komplement till vardagen i skolan/daghemmet. Våra teman anknyter till läroplanen och kan varieras enligt era önskemål – årskursrekommendationerna är endast riktgivande. Ifall ni har något visst tema som ni vill jobba med ute, så ta kontakt med oss för att tillsammans planera vidare. Naturskoldagen sker i världens största klassrum – utomhus. Vi upplever skogen, ängen och havsstranden under olika åstider och lär oss att betrakta människan som en viktigt del av naturen. 

 

För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever/barn per naturskollärare. Vi kan ta emot högst två paralella grupper (max 50 elever/barn) åt gången.

 

Vi ordnar även lärarfortbildningar i utomhus- och miljöpedagogik.

 

Ta kontakt för att diskutera vad vi kan göra för er!