malgrupper/larare/naturskolan_uttern
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Kontakt

 

Pia Bäckman                  Emma Sten
Naturskollärare               Naturskollärare
050 462 9947                 045 880 4480

Bokningar för               Bokningar för
huvudstadsregionen​    västra Nyland

fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Postadress:
Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå

 

Välkommen ut med Naturskolan Uttern!

 

Naturskolan Uttern inledde sin verksamhet 1986 och har sedan dess inspirerat både barn och pedagoger i utomhuspedgogik och miljöfostran, som Finlands första och äldsta naturskola. Naturskolan Uttern har en ambulerande verksamhet som riktar sig till småbarnspedagogiken, förskolan och grundläggande utbildningen i huvudstadsregionen och västra Nyland. 


På naturskolan använder vi hela kroppen och alla sinnen när vi lär oss tillsammans utomhus. Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. En dag ute med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning, motion smat samvaro i naturen. Samtidigt får lärare och dagvårdspersonal inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning. Våra program anknyter till de nationella läroplanerna. 

 

Temat för naturskoldagen väljer gruppen och naturskolläraren ut tillsammans utgående från naturskolans utbud på fenomenbaserade temahelheter. Naturskoldagens program och undervisning är anpassade till årstiden, åldersgruppen och den omgivande miljön. Till helheten kan också höra för- och efterarbetsuppgifter. 

Läs mer om vårt utbud här.
 

Vi kommer till er närmiljö!

På naturskolan använder vi naturen som klassrum. Naturskoldagen kan således arrangeras såväl i skolans eller daghemmets närmiljö som i ett passligt natur- eller friluftsområde som er grupp behändigt kan ta sig till. Naturskolläraren står för den pedagogiska utrustningen – för er grupp gäller det  bara att klä er väderenligt och ev. ta med matsäck.

 

Naturskolskolan Uttern är ett certifireat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket. Vi är också medlemmar i Naturskoleföreningen i Sverige. 

 

Gilla oss på Facebook