hem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Natursnurran

Här kan du uppleva stämningen i naturen under olika årstider. Obs! Du behöver en Flash Player för att kunna se och lyssna på natursnurran.

Finlands Natur

I höstnumret av FINLANDS NATUR kan du läsa om hu hur fosforrläckaget från åkrarna kan bromsas med ny och lovande metodik. Vi beger också ut i den rogivande höstnaturen både till havs och i skogen. Och hur mår bävern egentligen i vårt land? Svar på den frågan hittar du på webben, men för att få läsa allt gäller det att börja prenumerera på tidningen redan idag.

Kampanjen Solsvar

Är du nyfiken på hur du kan värma upp ditt hem, ditt vatten eller producera el med energi från förnybara källor? Upptäck Solsvar här

Natur och Miljös kalender

Inga händelser på kommande

Lediga jobb

Läs mer om  lediga jobb hos oss.

Utlåtande om rapporten Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa

till miljöministeriet hänvisning: Dnr YM4/065/2014
Publicerad 29.08.2016 kl. 13:14

Kommentarer till Österbottens fiskarförbunds framställan till den regionala skarvarbetsgruppens möte den 17.8.2016

Till den regionala skarvarbetsgruppen i Österbotten Hänvisning: Bilaga 4/ möte nr 1 (dokumentet kan fås av arbetsgruppens sekreterare Lotta Haldin på Södra Österbottens NTM-central.
Publicerad 22.08.2016 kl. 09:59

Utlåtande om utkastet till förordning om jakt på gråsäl, östersjövikare, utter och europeisk bäver under jaktåret 2016–2017

till jord- och skogsbruksministeriet Dnr 1109/01.03/2016
Publicerad 21.07.2016 kl. 10:12

Utlåtande om utkast till proposition om ändringar av MKB-lagstiftningen

till miljöministeriet Hänvisning: Dnr YM008:00/2015
Publicerad 02.06.2016 kl. 17:25